brieven in tijden van corona 

Nederland heeft behoefte aan dialoog. Juist nu is het belangrijk om je verhaal te delen. Brieven schrijven vertraagt en verbindt. In dit project verbinden we mensen die elkaar anders niet zouden tegenkomen. Zij schrijven brieven over leven in tijden van corona.

Hoe werkt het?

Jij geeft je op. Wij zoeken voor jou een geschikte schrijfpartner uit. Dat doen we op basis van een aantal simpele vragen. We zoeken expres iemand uit die níet op jou lijkt.

Jullie gaan brieven schrijven aan elkaar - op papier of via email. Jullie sturen daarbij een kopie van de brief aan ons. Als jullie alletwee drie brieven hebben geschreven gaan we met jullie in gesprek over hoe we de brieven op de site schrijvennaardetoekomst.nl gaan zetten.

Voor wie?

Voor iedereen die zich aangesproken voelt en brieven wil schrijven. We willen zo divers mogelijke schrijvers. Iemand wiens stem wellicht nog nooit is gehoord, maar die wel een verhaal heeft. Iemand met gedachten over wat er nu gebeurt en hoe het leven anders kan. Of iemand die nu gewoon van zich af wil schrijven. 
Maar ook mensen met een expertise. (Dwars)denkers uit de samenleving. Visionairen, schrijvers, kunstenaars, bekend en minder bekend, die ons via hun briefwisseling meenemen in hun denkwereld.  
Wij koppelen de brievenschrijvers aan elkaar. En waar schrijven of taal een probleem is, denken we mee over hoe het anders kan: een ‘ghostwriter’, een ingesproken brief of een tolk.

Waarom?

We geloven in de kracht van brieven schrijven. Het vertraagt en zorgt voor dialoog, begrip en nuance. 
In maart, toen Corona begon, is Schrijven naar de Toekomst (SNDT) opgericht. We nodigen mensen uit om brieven te schrijven over nu en de toekomstige samenleving. 

De doelstellingen van dit project zijn:
 • het verbinden van mensen die elkaar anders nooit zouden ontmoeten;
 • het stimuleren van reflectie, dialoog, begrip, nuance;
 • het vangen van de tijdsgeest en van waardevolle inzichten in het nu en de toekomst.
Ontstaansgeschiedenis 

In maart overviel Corona ons en stond alles plots stil. We bleven thuis, mochten elkaar niet opzoeken en hielden afstand. Dat triggerde initiatiefnemer Marilien Mogendorff, theatermaker, docent, schrijver, antropoloog, socioloog en fan van brieven. 

“Het voelde als een nieuw tijdperk, een tussenwereld waar iets nieuws zou ontstaan. En waarom zouden we die niet samen maken, door na te denken over de toekomst en hoe we die wereld willen inrichten. Binnen een week na de lockdown besloot ik dat dit het moment was om vast te leggen wat dit alles met mensen deed. Hoe hun levens veranderden. Het was tijd om brieven te schrijven”. 

Dat kon massaal, want met een brief houd je afstand, maar kom je toch dichtbij. Bovendien zorgen brieven voor afleiding, verbinding en brengen ze nieuwe ideeën en gedachten op gang. De brieven vormen samen ook een tijdsbeeld, een databank waar denkers, wetenschappers, kunstenaars in de toekomst veel aan zullen hebben.

“Tijdens dit project verbaas ik me bij elke brief over de openheid en echtheid van de verhalen van mensen. Ik wil dit met de wereld delen en de waarde voor nu en later laten zien.”Om Marilien heen is een team ontstaan van mensen die haar idee omarmden. In het colofon op onze website lees je meer over wie wij zijn.

Waarom we we je steun nodig hebben:

Het project trekt veel mensen aan die willen schrijven. Het groeit zo hard dat we steun nodig hebben. We willen een website realiseren zodat we de honderden brieven kunnen samenvoegen in een database met leesbare en beluisterbare verhalen. Ook kunnen we dankzij jullie steun meer schrijvers begeleiden en met elkaar verbinden. 

Met jouw steun:

 • kunnen we ons project uitbouwen en nog toegankelijker maken via onze vernieuwde website;
 • laten we brieven niet alleen zien maar ook horen, zodat iedereen kan meegenieten, en:
 • inspireren we meer verschillende mensen om te gaan schrijven en kunnen we grotere stromen brieven verwerken.

Maar dat is nog niet alles, zodra de website klaar is kunnen we verder met de volgende plannen:

 • Het verder redigeren en in kaart brengen van de brieven;
 • Het organiseren van live sessies waarin we de onderwerpen uit de brieven onder de loep nemen op artistieke én maatschappelijk wijze;
 • Het maken van een boek;
 • Het verbinden van dit project met de wetenschap en archieven die het willen opslaan;
 • Een groter kunstproject in de vorm van een theatervoorstelling.

We zijn je dankbaar voor je steun. Want daarmee kunnen we dit project uitbouwen en verankeren, geef je dit project de toekomst die het verdient.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram